Informacje w związku z epidemią COVID-19
Przejdź do głównej zawartości
VI Niedziela Wielkanocy
5/16/2020

Drodzy i Kochani Parafianie,

Dzisiejsze słowo Boże mówi nam dziś o radości i pokoju, których człowiek doświadcza w spotkaniu z Panem Bogiem. Jak naucza Pan Jezus, jesteśmy z Nim związani miłością – Jego nauka jest w naszych sercach, a On nas pociesza. Wyprasza nam u Ojca, Ducha Pocieszyciela – Parakleta. Greckie parakletos oznacza kogoś wspierającego i pokrzepiającego. Taką Osobą jest Duch Święty, który nam stale towarzyszy. Święty Filip głosi słowo Boże, które jest przyjmowane, a Duch Święty natychmiast zstępuje na słowo modlitwy. Radość i pokój są w sercu człowieka, niezależnie od tego, co jest na zewnątrz, zauważa Święty Piotr.

Wsłuchajmy się w słowo Boże, otwierając się na łaskę, którą Pan Bóg chce nas rozradować.

Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, aby misterium paschalne mogło przemienić nasze życie. Przyjmowanie sakramentów świętych, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością. Tak rodzą się wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba się dzielić z innymi. Właśnie w ten sposób stajemy się solą ziemi, nadajemy właściwy sens naszej doczesności.

W dzisiejszą niedzielę radujemy się też 100. rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II. Dziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Wpatrujmy się też w jego święte życie, aby na jego wzór każdego dnia być bliżej Pana Boga. I jak on całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. On uczynił to w sposób wyjątkowy, powtarzając słowa: „Totus Tuus”. W tych intencjach modlimy się podczas dzisiejszych Mszy Świętych.

W poniedziałek rozpoczniemy doroczne Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Do środy włącznie przez wstawiennictwo Maryi będziemy prosili o Boże błogosławieństwo dla ciężko pracujących na roli, o sprzyjającą pogodę dla wzrostu zasiewów i obfitych plonów, aby nikomu w naszej Ojczyźnie i na całym świecie nie brakowało chleba powszedniego.

W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, po której poprzez specjalną nowennę będziemy przygotowywali się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Nabożeństwa majowe

Trwają nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej. W naszym kościele odprawiamy nabożeństwa po Mszach wieczornych, które od poniedziałku do soboty sprawowane są ogodz.18.00. Serdecznie zachęcam do licznego udziału duchowego przez Internet lub w gronie najbliższych w naszych domach modlitwach w tym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej.

Kanał na YouTube

Starając się, abyśmy nie utracili ze sobą kontaktu, został w tym tygodniu uruchomiony spontanicznie Kanał na Youtube naszej Parafii. Nazwa Kanału – Polska Parafia Lancaster. Czas przekazu z naszego kościoła parafialnego w Lancaster pokrywa się z rozkładem Mszy świętych. Zwróćmy uwagę na podane godziny. Cieszę się, że mimo wszystko możemy w ten sposób być bliskosiebie wspierając się wzajemnie w tym niełatwym czasie.

Koronawirus

Od soboty 21 marca nie ma sprawowanej publicznie (bez udziałuwiernych) Mszy św. w naszym kościele, zarówno w niedziele i święta oraz w dni powszednie. Nie ma tutaj żadnych wyjątków. Na czas nieokreślony są zawieszone wszystkie Msze św. w języku polskim w Windermere, Carlisle oraz Penrith.

Kościół parafialny w Lancaster pozostaje zamknięty do odwołania.

Wszystkie zasady obowiązujące w Kościele ustalone zostały na najbliższy czas przez Konferencję Episkopatu Anglii i Walii. Zapraszam do lektury tego dokumentu, który zamieszczamy na naszej stronie w języku polskim i angielskim

Intencje

Wszystkie intencje, które zostały przyjęte wcześniej będą odprawiane w prywatnych Mszach, w tym dniu, na który została przyjęta ofiara. Istnieje możliwość i zachęcam do tego, aby w tym najbliższym czasie zamawiać Intencje drogą telefoniczną. Jak można zauważyć z rozkładu Mszy świętych są jeszcze intencje wolne w tygodniu

  • Niedziela: godz. 9.00O Boże prowadzenie dla Ewy w czasie ciąży godz. 11. + Wanda Kozłowska (2 rocznica śmierci)
  • Poniedziałek: godz. 18.00Dziękczynna za otrzymane łaskiz prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz Światło Ducha Świętego dla córek Agaty i Monikii całej Rodziny
  • Wtorek: godz.18.00+ Tadeusz Skuza
  • Środa: godz. 18.00 + Teresa Witko (4 rocznica śmierci)
  • Czwartek: godz. 18.00 Dziękczynna za dar chrztu świętego z prośbą o Boże błogosławieństwo na drodze wiary Łukasza
  • Piątek:godz. 18.00+ Maria Węgrzyn
  • Sobota:godz. 18.00Dziękczynna za 25 lat kapłaństwa
  • Niedziela:godz. 9.00W intencji Parafian godz. 11.00O Boże błogosławieństwo dla Estery z okazji Urodzin i Imienin

Ofiary na rzecz parafii

Dziękuję wszystkim za troskę o potrzeby materialne Parafii. Pytali już mnie parafianie w jaki sposób wesprzeć naszą Parafię. W chwili obecnej możliwe jest to tylko poprzez dokonanie przelewu na konto parafii w Lancaster. Więcej w tym temacie możecie zobaczyć pod tym linkiem jak m.in. jest ważną rzeczą podejmować odpowiedzialność za kościół, parafię czy też wspólnotę - TUTAJ.

Dziękuję za wszelkie ofiary złożone w minionym czasie. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom!!!

Dziękuję za Waszą odpowiedzialną postawę wobec utrzymania naszego kościoła, opłacenia rachunków, podatków…

Ofiary można składać na konto parafii z dopiskiem TACA

PCM Lancaster
Sort code: 30-94-57
A/c No: 00620730

Wszystkim Wam życzę błogosławionego tygodnia w tym majowymi wiosennym czasie. Bądźcie zdrowi!!!

Z pamięcią w modlitwie.
Ks. Ryszard

znajdź nas w social mediach

Polska parafia Lancaster pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski