DZIESIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

06/09/2024

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

KOMENTARZ DO CZYTAŃ – DZIESIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                               

Rdz 3,9-15 Obietnica odkupienia

2 Kor 4,13 – 5,1 Nadzieja apostolskiego życia

Mk 3,20-35 Szatan został pokonany

Słowa i postawa Jezusa wzbudzały niepokój wśród uczonych w Piśmie. Według Ewangelisty Marka spór Jezusa z Żydami zaczął narastać od momentu polemiki nad uzdrowieniem w szabat ciała i duszy paralityka. Dzisiejszy fragment stanowi kontratak duchowych przywódców Izraela. Starają się wykazać, że Jezus jest obłąkany i swą moc czerpie nie z Ducha Bożego, lecz z ducha Belzebuba. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu rodzi się wtedy, gdy w zatwardziałości serca człowiek uporczywie podważa Osobę Jezusa i kwestionuje łaskę Bożą. Jednak źródłem owej postawy nie jest człowiek, lecz szatan. W myśli biblijnej diabeł od początku świata jest i zwodzicielem, i oskarżycielem, który zatruwa serca ludzkie i sieje niepokój. Niech słowo Boże umocni nasze serca w przyjęciu prawdy, że Jezus nie jest oskarżycielem, lecz naszym uzdrowicielem.

DRODZY I KOCHANI PARAFIANIE,

Jezus swoim nauczaniem i znakami, które czynił, daje zrozumieć, że przyszedł jako obiecany Mesjasz i Odkupiciel. Dzieła zbawienia dokonał przez krzyżową ofiarę, która jest ponawiana na ołtarzach całego świata. Może warto skorzystać z okazji i przyjść na Mszę Świętą również w dni powszednie. 

W najbliższą Niedzielę zapraszam w imieniu ks. Proboszcza Parafii angielskiej w Carlisle do uczestnictwa w procesji eucharystycznej na zakończenie Oktawy Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Początek nabożeństwa o godz. 15.00.

W czerwcu poświęconym czci Najświętszego Serca Pana Jezusa wspólnie odmawiamy Litanię do Bożego Serca. Zapraszamy do udziału w tym nabożeństwie w czwartek na zakończenie adoracji, którą rozpoczynamy o godz. 17.30, a która poprzedza wieczorną Mszę św.

We wtorek i środę nie ma Mszy św. z powodu Dnia Skupienia, który przeżywają księża chrystusowcy świętujący Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która jest uroczystością tytularną Prowincji zakonnej w Wielkiej Brytanii.

W czwartek, 13 czerwca, obchodzimy wspomnienie Świętego Antoniego z Padwy. Msza św. o godz. 19.00

.…

W NIEDZIELĘ ZAPRASZAMY DO KAWIARENKI W LANCASTER, PODOBNIE I

W CARLISLE.

.…

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

Kolejne spotkania w ramach przygotowań do sakramentu bierzmowania odbędzie się 9 i 16 czerwca w Morecambe o godz. 17.10 i w Carlisle o godz. 12.00

…………………………………….…

Obchodzącym imieniny, rocznicę urodzin czy ślubu składamy najserdeczniejsze życzenia.

Ks. Ryszard

………………………………………..

Chciałbym przypomnieć, że jeśli chodzi o sakrament chrztu zgłaszamy go minimum miesiąc przed ustalanym terminem.

…………………………………………

OFIARY ZŁOŻONE W OSTATNIM CZASIE

TACA PARFIALNA: £657,99 (w tym Gift Aid - £100)

Bóg zapłać Wszystkim Ofiarodawcom i Dobrodziejom naszej Parafii!!!

…………………………………………

Zachęcam do zamawiania intencji na Msze św. Możemy to czynić telefonicznie (tel. 01524 39820 lub 07540175232)

INTENCJE MSZY ŚW.:

Sobota:

NIEDZIELA (9 czerwca): 

Poniedziałek:

Wtorek:

Środa:

Czwartek:

Piątek:

Sobota:

NIEDZIELA (16 czerwca): 

PODZIĘKOWANIE

Pragnę serdecznie podziękować za wszelkie ofiary złożone w minionych tygodniach na tacę, na cele wspólnoty parafialnej i utrzymanie świątyni. Niech dobry Bóg wynagradza swoim błogosławieństwem waszą hojność.

Ofiary można składać na konto parafii z dopiskiem Ofiara

THE POLISH CATHOLIC MISSION

Sort code: 20-06-10
A/c No:
23347923

AKCJA GIFT AID 

Zapraszam do włączenia się wszystkich Parafian odpowiednia deklaracja jest do pobrania na naszej stronie. W ramach uporządkowania i uaktualnienia dokumentacji parafialnej pragnę prosić o ponowne wypełnienie tej deklaracji tych wszystkich, którzy dotąd włączali się w tę akcję oraz tych którzy pragną do niej przystąpić w całej naszej Wspólnocie Parafialnej.

CO TO JEST „GIFT AID”?

Jest to akcja zachęcająca wszystkie osoby płacące podatek dochodowy, by wypełniły i podpisały Deklarację, która stwierdza, że wszystkie ofiary składane przez sygnatariusza na rzecz organizacji dobroczynnej (w naszym przypadku Polish Catholic Mission, którą tworzą wszystkie Lokalne Polskie Misje Katolickie w Anglii i Walii) powinny być traktowane jako ofiary “Gift Aid”. Na mocy tej Deklaracji, od 6 kwietnia 2008 parafia otrzymuje od Urzędu Podatkowego zwrot podatku zapłaconego przez ofiarodawcę w wysokości 25 pensów za każdego wpłaconego funta.

ABY OFIARA ZŁOŻONA NA PARAFIĘ MOGŁA BYĆ TRAKTOWANA JAKO “GIFT AID”, MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE TRZY WARUNKI:

  1. Ofiarodawca musi uprzednio podpisać DEKLARACJĘ GIFT AID wprowadzoną przez Urząd Podatkowy 6.4.2000 r. Jest to deklaracja, która ma specjalnie zatwierdzony tekst.
  2. Ofiarodawca płaci podatek w Wielkiej Brytanii
  3. Zwrot podatku o który ubiega się parafia, nie przekracza podatku zapłaconego w danym roku przez ofiarodawcę.

KTO MOŻE PODPISAĆ FORMULARZ GIFT AID ?

Każda osoba, która otrzymuje jakikolwiek dochód (praca, emerytura, procent bankowy od oszczędności) od którego płaci brytyjski podatek dochodowy (UK Income Tax) może podpisać taką deklarację. Formularz “Gift Aid” mogą podpisać zarówno rezydenci UK, jak i osoby przebywające w Wielkiej Brytanii czasowo i płacące brytyjski podatek dochodowy.

Oprócz osób płacących podstawową (20%) lub wyższą stawkę podatkową (40%) do akcji “ Gift Aid” mogą się także włączyć osoby płacące niższą stawkę podatkową (10%) pod warunkiem, że podatek, który ofiarodawca zapłacił w danym roku jest większy niż zwrot podatku o który ubiega się parafia.

Kartę Deklaracji GIFT AID można pobrać bezpośrednio u duszpasterza

ZNAJDŹ NAS W SOCIAL MEDIACH

Przewiń na górę strony.