IV NIEDZIELA WIELKANOCY (Światowy Dzień Modlitw o Powołania)

04/21/2024

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

KOMENTARZ DO CZYTAŃ - IV NIEDZIELA WIELKANOCY (Światowy Dzień Modlitw o Powołania)

Dz 4,8-12 Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym

1 J 3,1-2 Jesteśmy dziećmi Bożymi

J 10,11-18 Jezus jest dobrym pasterzem

Na wiele sposobów Jezus przybliżał współczesnym sobie ludziom prawdę o królestwie Bożym. Wykorzystywał ku temu obrazy zaczerpnięte z codziennego życia. Motyw pasterza i owiec stanowił i jest po dzień dzisiejszy naturalnym kolorytem Palestyny. Fragment Ewangelii o Dobrym Pasterzu Święty Jan umieścił w części zwanej Księgą Znaków. Tym samym w nawiązaniu do boskości Pana, przedstawia Chrystusa jako Tego, który używa formuły: „Ja Jestem”, a ściślej: „Ja Jestem Dobrym Pasterzem”. Prorok Ezechiel zapowiedział niegdyś, że sam Bóg jest jedynym pasterzem Izraela. Ów tytuł przejmuje Jezus na własność. On jest Dobrym Pasterzem. Człowiek, który słucha słów Pana i podąża Jego śladami, jest owcą, która nigdy się nie zatraci. Pozwólmy, aby w swym słowie Bóg prowadził nas przez życie.

DRODZY I KOCHANI PARAFIANIE,

W Ewangelii czwartej już Niedzieli Wielkanocy słyszymy, jak Pan Jezus porównuje się do pasterza miłującego i troszczącego się o owce. Dlatego tę niedzielę nazywamy Niedzielą Dobrego Pasterza, przypada w nią Światowy Dzień Modlitw o Powołania i rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Módlmy się, by nie brakowało gorliwości i apostolskiego zapału wśród kapłanów i osób zakonnych oraz o to, by nie zabrakło robotników w Winnicy Pana. W tym tygodniu przed wieczorną Eucharystią zapraszamy na wspólną modlitwę za powołanych i o święte powołania do służby Bożej.

We wtorek obchodzić będziemy uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa, męczennika i patrona Polski. Msza św. w tym dniu o godz. 7.00.

W środę obchodzimy uroczystość św. Jerzego patrona Anglii. Msza św. o godz. 19.00 poprzedzona adoracją Najświętszego sakramentu od godz. 17.30.

W czwartek przypada święto Świętego Marka Ewangelisty, które jest tradycyjnym dniem modlitwy o urodzaje. Chociaż specjalne dni modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące przypadają w szóstym tygodniu okresu paschalnego, chciejmy w codziennej, osobistej modlitwie prosić dobrego Boga, by pobłogosławił wszelkie ludzkie wysiłki, aby one przyniosły obfity plon i owoc i aby nikomu nie brakowało codziennego chleba.

PRZYPOMINAM O ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W ŚRODĘ I PIĄTEK OD GODZ. 17.30

DZISIEJSZA II TACA PRZEZNACZONA JEST NA SEMINARIUM TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO W POZNANIU.

Zapraszam do składania intencji w ramach Mszy świętych prymicyjnych, które odprawią nowo wyświęceni w tym roku księża w Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej. Składane ofiary z tej okazji przeznaczone zostaną na kształcenie przyszłych misjonarzy emigrantów.

Kolejne spotkanie w ramach przygotowań do sakramentu bierzmowania odbędzie się 27 kwietnia w Lancaster po Mszy św. o godz. 18.15 i 28 kwietnia w Carlisle o godz. 12.00

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

ZAPRASZAMY DO NASZEJ KAWIARENKI PARAFIALNEJ PRZY NASZYM KOŚCIELE W LANCASTER PO MSZY ŚW. O GODZ. 9.30.

…………………………………….…

Solenizantom i Jubilatom tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia i zapewniamy o modlitewnej pamięci.

Ks. Ryszard

………………………………………..

Chciałbym przypomnieć, że jeśli chodzi o sakrament chrztu zgłaszamy go minimum miesiąc przed ustalanym terminem.

…………………………………………

Zachęcam do zamawiania intencji na Msze św. Możemy to czynić telefonicznie (tel. 01524 39820 lub 07540175232)

INTENCJE MSZY ŚW.:

Sobota:

NIEDZIELA (21 kwietnia): 

Poniedziałek:

Wtorek:

Środa:

Czwartek:

Piątek:

Sobota:

NIEDZIELA (28 kwietnia): 

PODZIĘKOWANIE

Pragnę serdecznie podziękować za wszelkie ofiary złożone w minionych tygodniach na tacę, na cele wspólnoty parafialnej i utrzymanie świątyni. Niech dobry Bóg wynagradza swoim błogosławieństwem waszą hojność.

Ofiary można składać na konto parafii z dopiskiem Ofiara

THE POLISH CATHOLIC MISSION

Sort code: 20-06-10
A/c No:
23347923

AKCJA GIFT AID 

Zapraszam do włączenia się wszystkich Parafian odpowiednia deklaracja jest do pobrania na naszej stronie. W ramach uporządkowania i uaktualnienia dokumentacji parafialnej pragnę prosić o ponowne wypełnienie tej deklaracji tych wszystkich, którzy dotąd włączali się w tę akcję oraz tych którzy pragną do niej przystąpić w całej naszej Wspólnocie Parafialnej.

CO TO JEST „GIFT AID”?

Jest to akcja zachęcająca wszystkie osoby płacące podatek dochodowy, by wypełniły i podpisały Deklarację, która stwierdza, że wszystkie ofiary składane przez sygnatariusza na rzecz organizacji dobroczynnej (w naszym przypadku Polish Catholic Mission, którą tworzą wszystkie Lokalne Polskie Misje Katolickie w Anglii i Walii) powinny być traktowane jako ofiary “Gift Aid”. Na mocy tej Deklaracji, od 6 kwietnia 2008 parafia otrzymuje od Urzędu Podatkowego zwrot podatku zapłaconego przez ofiarodawcę w wysokości 25 pensów za każdego wpłaconego funta.

ABY OFIARA ZŁOŻONA NA PARAFIĘ MOGŁA BYĆ TRAKTOWANA JAKO “GIFT AID”, MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE TRZY WARUNKI:

  1. Ofiarodawca musi uprzednio podpisać DEKLARACJĘ GIFT AID wprowadzoną przez Urząd Podatkowy 6.4.2000 r. Jest to deklaracja, która ma specjalnie zatwierdzony tekst.
  2. Ofiarodawca płaci podatek w Wielkiej Brytanii
  3. Zwrot podatku o który ubiega się parafia, nie przekracza podatku zapłaconego w danym roku przez ofiarodawcę.

KTO MOŻE PODPISAĆ FORMULARZ GIFT AID ?

Każda osoba, która otrzymuje jakikolwiek dochód (praca, emerytura, procent bankowy od oszczędności) od którego płaci brytyjski podatek dochodowy (UK Income Tax) może podpisać taką deklarację. Formularz “Gift Aid” mogą podpisać zarówno rezydenci UK, jak i osoby przebywające w Wielkiej Brytanii czasowo i płacące brytyjski podatek dochodowy.

Oprócz osób płacących podstawową (20%) lub wyższą stawkę podatkową (40%) do akcji “ Gift Aid” mogą się także włączyć osoby płacące niższą stawkę podatkową (10%) pod warunkiem, że podatek, który ofiarodawca zapłacił w danym roku jest większy niż zwrot podatku o który ubiega się parafia.

Kartę Deklaracji GIFT AID można pobrać bezpośrednio u duszpasterza

ZNAJDŹ NAS W SOCIAL MEDIACH

Przewiń na górę strony.